Hasła do definicji:

o rdzy: przeżerać

HasłoOkreślenie hasła
żrećo rdzy: przeżerać
przepełniaćo uczuciach: przeżerać, zżerać, żreć
zdejmowaćo uczuciach: roznosić, rozsadzać, przeżerać
napadaćo uczuciach ; dopadać, przeżerać, żreć, trawić, opanowywać