Hasła do definicji:

np.korzyści, wiedzę; dyskontować, eksploatować, wyzyskiwać, profitować