Hasła do definicji:

np. spór: rozjątrzyć, rozognić, pogłębić

HasłoOkreślenie hasła
zaognićnp. spór: rozjątrzyć, rozognić, pogłębić
rozognićnp. spór: rozjątrzyć, pogłębić, zaostrzyć
podgrzaćnp. konflikt: zaostrzyć, pogłębić, rozognić