Hasła do definicji:

np. ranę: rozjątrzyć, zaognić, rozdrapać, rozszarpać

HasłoOkreślenie hasła
rozdrażnićnp. ranę: rozjątrzyć, zaognić, rozdrapać, rozszarpać
rozjątrzyćnp. ranę zaognić, rozdrażnić, rozdrapać, rozszarpać
zaognićnp. ranę: rozjątrzyć, rozdrażnić, rozdrapać, rozszarpać