Hasła do definicji:

np. projekt: rozpoczynać, zaczynać, zapoczątkowywać

HasłoOkreślenie hasła
wdrażaćnp. projekt: rozpoczynać, zaczynać, zapoczątkowywać
wszczynaćrozpoczynać, zaczynać, zapoczątkowywać
tykaćnp. pracę: rozpoczynać, zaczynać, wszczynać