Hasła do definicji:

np. o wzroku nieostry, niewyraźny

HasłoOkreślenie hasła
przymętniałynp. o wzroku nieostry, niewyraźny
przymglonynp. o wzroku przymętniały, nieostry, niewyraźny
zamazanynp. o obrazie nieostry, niewyraźny, mętny
nieczystynp. o dźwięku: nieklarowny, niewyraźny, niezrozumiały
przymętniałynp. o wzroku przymglony, przyćmiony