Hasła do definicji:

np. o uczuciach opanować, ogarnąć, przeniknąć

HasłoOkreślenie hasła
napaśćo uczuciach; dojąć, dopaść, opanować, ogarnąć, przeniknąć
przepełnićnp. o uczuciach ogarnąć, przeniknąć
tknąćnp. o uczuciach ogarnąć, przeniknąć, przepełnić
objąćnp. o uczuciach ogarnąć, opanować, opętać
wypełnićo uczuciach ogarnąć, przeniknąć, przepoić
napłynąćo myślach, uczuciach; ogarnąć, opanować, dopaść, osaczyć
chwycićnp. o bólu; ogarnąć, przeniknąć, przepełnić, przeszyć, dopaść, przejąć
zdjąćnp. o uczuciach przejąć, dojąć, ogarnąć
unieśćnp. o uczuciach objąć, przeniknąć, przepełnić
zdjąćnp. o uczuciach przeniknąć, przepełnić, wypełnić
owładnąćnp. o uczuciach objąć, przeniknąć, przepełnić
zdjąćnp. o uczuciach zniewolić, opętać, opanować
chwycićogarnąć, opanować, przeniknąć kogoś
chwytaćogarnąć, opanować, przeniknąć kogoś