Hasła do definicji:

np. o obrazie nieostry, niewyraźny, mętny

HasłoOkreślenie hasła
zamazanynp. o obrazie nieostry, niewyraźny, mętny
przymętniałynp. o wzroku nieostry, niewyraźny
przymglonynp. o wzroku przymętniały, nieostry, niewyraźny
rozlanynieostry, niewyraźny, mętny
rozmytynieostry, niewyraźny, mętny
rozmazanynieostry, niewyraźny, mętny