Hasła do definicji:

np. konstrukcję: podeprzeć, popodpierać