Hasła do definicji:

np. coś cudzego: zajmować, zagarniać