Hasła do definicji:

niezalesiony, niezadrzewiony

HasłoOkreślenie hasła
gołyniezalesiony, niezadrzewiony
wylesionyniezalesiony, bezleśny
bezleśnyniezalesiony, wylesiony
halawaniezadrzewiony obszar w lesie
pustynnyniezadrzewiony, bezdrzewny, bezleśny, bezwodny
bezleśnyniezadrzewiony, goły, pusty, wymarły, pustynny
pustynnypozbawiony roślinności, goły, nagi, wymarły, niezalesiony