Hasła do definicji:

niewyraźny, nieostry

HasłoOkreślenie hasła
mglistyniewyraźny, nieostry
zamglonyniewyraźny, nieostry
rozlanynieostry, niewyraźny, mętny
rozmytynieostry, niewyraźny, mętny
rozmazanynieostry, niewyraźny, mętny
niewyrazistyniewyraźny, nieostry, niejasny
przymętniałynp. o wzroku nieostry, niewyraźny
zamazanynp. o obrazie nieostry, niewyraźny, mętny
przymglonynp. o wzroku przymętniały, nieostry, niewyraźny
niewyraźnyniewyrazisty, nieostry, niejasny
tępytępawy, stępiony, nieostry
łagodniutkinieostry, umiarkowany, aksamitny
mętnysłaby, nieostry, rozmazany
łagodnynieostry, umiarkowany, aksamitny
mdłynieostry, przyćmiony, rozproszony
bladynieostry, rozmyty, zamazany, rozmazany
nieczystynp. obraz: niewyrazisty, nieostry, rozmyty