Hasło do krzyżówki:

niewielka część całości

HasłoOkreślenie hasła
kawałekniewielka część całości
odłamekniewielka część odłamana od całości
UŁAMEKczęść całości
składnikczęść całości
odłamczęść całości
kawałśmieszna część całości
ćwierćczwarta część całości
okolicaczęść większej całości
procentsetna część całości
ćwiartkaczwarta część całości
partiaokreślona część całości
KAWAŁznaczna część całości
elementczęść składowa jakiejś całości
FRAGMENTwyodrębniona część jakiejś całości
składnikczęść składowa jakiejś całości
ćwiertniadawniej: czwarta część całości
mniejszośćmniejsza część jakiejś całości
etapczęść całości rozciągnięta w czasie
pierwiastekistotna część składowa jakiejś całości
rzutczęść większej całości: porcja, rata, etap
frakcjaoddzielona część większej grupy lub całości
transzapartia towaru stanowiąca część większej całości
transzadawniej: część większej całości, np. partii towaru
TRANSZApartia towaru (stanowiąca część) z większej całości
odnogapodłużna część biegnąca w bok od jakiejś całości