Hasła do definicji:

niesie się w pustej przestrzeni

HasłoOkreślenie hasła
echoniesie się w pustej przestrzeni