Hasła do definicji:

nierozgarnięty wałkoń

HasłoOkreślenie hasła
bęcwałnierozgarnięty wałkoń
nyguswałkoń
obibokwałkoń
leńwałkoń
dyszel"wałkoń"
próżniakleń, wałkoń
BĘCWAŁtępy wałkoń
leńwałkoń, obibok
pieczeniarzwałkoń, leniuch
bizunwałkoń, leń
bisurmanwałkoń, hultaj
leserwałkoń, obibok
BĘCWAŁwałkoń, próżniak
miglancpróżniak, migacz, wałkoń
nieróbpogard. próżniak, wałkoń
pasibrzuchpróżniak, wałkoń, darmozjad
próżniakarcyleń, wałkoń, bumelant
nygusnierób, próżniak, wałkoń
piecuchwałkoń, darmozjad, pasibrzuch
markierantkanieroba, wałkoń, obibok
próżniaczyskoarcyleń, nierób, wałkoń
leniwiecpróżniak, wałkoń, bumelant
migaczarcyleń, wałkoń, nygus
leserpot. próżniak, wałkoń, darmozjad
pasożytprzen. nierób, migacz, wałkoń
NIERÓBpróżniak, leń, wałkoń, obibok
obibokpot. nierób, próżniak, wałkoń
bęcwałczłowiek bezmyślny, leniwy, wałkoń
truteńprzen. próżniak, migacz, wałkoń
bisurmaninprzen. urwis, wałkoń, hultaj
leniuchpot. nierób, próżniak, wałkoń
NYGUSpot. leń, wałkoń, próżniak, leser
Królewiczw przenośni : wałkoń, panicz, darmozjad
darmozjadarcyleń, nierób, wałkoń, pasibrzuch, bumelant, obibok
markierantpróżniak, leniuch, leń, arcyleń, nierób, wałkoń, bumelant, obibok, nygus, pasożyt, miglanc, leser truteń