Hasła do definicji:

nieprzejrzysty, nieprzezroczysty, nieklarowny

HasłoOkreślenie hasła
zmatowiałynieprzejrzysty, nieprzezroczysty, nieklarowny
przymętniałynieprzejrzysty, nieprzezroczysty, nieklarowny
matowynieprzezroczysty, nieprzejrzysty
mętnyzmącony, nieprzejrzysty, nieprzezroczysty
nieczystynp. obraz: nieprzezroczysty, nieprzejrzysty, zamazany
rozlanynieklarowny, nieprzejrzysty
zamazanynieklarowny, nieprzejrzysty, niejasny
mętniackinieklarowny, nieczytelny, nieprzejrzysty
powikłanynieklarowny, nieprzejrzysty, niespójny
rozmazanynieklarowny, nieprzejrzysty, niejasny
mętnynieklarowny, nieczytelny, nieprzejrzysty
bezkształtnyniewyrazisty, nieprzejrzysty, nieklarowny, nieczytelny
nieczytelnynp. motyw niejasny, nieklarowny, nieprzejrzysty
przyciężkiw przenośni ; nieprzejrzysty, nieklarowny, niestrawny