Hasła do definicji:

nieoczekiwany triumfator

HasłoOkreślenie hasła
FUKSnieoczekiwany triumfator
nadspodziewanynieoczekiwany
niespodziewanynieoczekiwany
Fuksnieoczekiwany sukces
zaskakującyniespodziany, nieoczekiwany, nieprzewidziany
OBRÓTjakieś zdarzenie może przybrać nieoczekiwany
ścichapękniespodziewany, nieoczekiwany, zaskakujący, z cicha pęk
bęcwykrzyknik naśladujący nagły, nieoczekiwany odgłos uderzenia, upadku
Hauergrał w filmie "Nieoczekiwany atak" jako Jake Shell