Hasła do definicji:

niedwuznacznie , apodyktycznie , twardo