Hasła do definicji:

niedużo napłakał

HasłoOkreślenie hasła
kotniedużo napłakał
KOTnapłakał odrobinę
kottyle co ... napłakał
niedużotyle, co kot napłakał
odrobinatyle, co kot napłakał
małow przenośni; tyle, co kot napłakał
KOTtyle co on napłakał, tzn. bardzo mało
onomatopejaco kot napłakał, jak kot z pęcherzem itp.