Hasła do definicji:

nie wierzą w jednego Boga

HasłoOkreślenie hasła
POGANIEnie wierzą w jednego Boga
ateiścinie wierzą w Boga
ATEIŚCInie wierzą w istnienie Boga
POGANINnie wierzy w jednego boga
monoteizmwiara w jednego boga
monoteizmjedynobóstwo, wiara w jednego Boga
deizmwiara w jednego Boga, oparta na podstawie rozumu, odrzucajaca objawienie (wolnomyślna filozofia religii)
teizmwiara w jednego boga transcendentnego, istotę nadprzyrodzoną i rozumną, osobowego stwórcę świata, wpływającego na jego losy