Hasła do definicji:

nie wierzą w jednego Boga

HasłoOkreślenie hasła
POGANIEnie wierzą w jednego Boga
ateiścinie wierzą w Boga
ATEIŚCInie wierzą w istnienie Boga
POGANINnie wierzy w jednego boga
monoteizmwiara w jednego boga
monoteizmjedynobóstwo, wiara w jednego Boga
deizmwiara w jednego Boga, oparta na podstawie rozumu, odrzucajaca objawienie (wolnomyślna filozofia religii)
teizmwiara w jednego boga transcendentnego, istotę nadprzyrodzoną i rozumną, osobowego stwórcę świata, wpływającego na jego losy
brahmaBrahma, w hinduizmie, stwórca wszechświata, który wraz z Wisznu i Śiwą tworzy Trimurti, czyli 3 aspekty jednego Boga. W mitologii indyjskiej Brahma demiurg, rodzi się z kwiatu lotosu wyrastającego z pępka śpiącego Wisznu; kiedy już wszechświat zostanie stworzony, budzi się Wisznu i bierze go w opiekę na czas jednej kalpy, kosmicznego cyklu trwającego 4 320 000 000 lat ziemskich; po czym Śiwa niszczy go. Czas trwania wszechświata jest ograniczony i równa się długości życia