Hasła do definicji:

nie jedna w szkielecie

HasłoOkreślenie hasła
kośćnie jedna w szkielecie
odsłonanie jedna w czasie aktu
enklizapołączenie się wyrazu nie mającego akcentu z poprzednim, akcentowanym, w jedną całość akcentową
rysajedna szczytu nie czyni
JASKÓŁKAjedna wiosny nie czyni
głowaco dwie, to nie jedna
głowyco dwie, to nie jedna
BIGAMISTAnie zadowala się jedną żoną
biedanigdy sama jedna nie przychodzi
GŁOWYco dwie ..., to nie jedna
Smokco trzy głowy, to nie jedna
monofiodontyzmuzębienie z jedną generacją zębów, nie podlegającą wymianie
kataleksaskrócenie stopy wiersza przed średniówką o jedną lub dwie nie akcentowane sylaby