Hasła do definicji:

nie dbać o coś

HasłoOkreślenie hasła
przemilczaćnie dbać o coś, nie zważać na coś
bagatelizowaćnie dbać o coś, dbać o coś jak pies o piątą nogę
pielęgnowaćprzen. podtrzymywać coś, dbać o coś
kultywowaćotaczać troską : podtrzymywać, zachowywać, dbać o coś
pamiętaćdbać, troszczyć się o kogoś, o coś
gwizdaćw przenośni; dbać o coś jak pies o piątą nogę
banalizowaćdbać o coś jak pies o piątą nogę, mieć coś w nosie
ZDROWIEnależy o nie dbać
poniewieraćnie dbać o jakąś rzecz
niedbałynie dbający o coś