Hasła do definicji:

nie dbać o coś

HasłoOkreślenie hasła
lekceważyćnie dbać o coś
przemilczaćnie dbać o coś , nie zważać na coś
bagatelizowaćnie dbać o coś , dbać o coś jak pies o piątą nogę
bimbaćposp. nic sobie nie robić z czegoś, dbać o coś jak pies o piątą nogę
pielęgnowaćprzen. podtrzymywać coś, dbać o coś
kultywowaćotaczać troską : podtrzymywać , zachowywać , dbać o coś
pamiętaćdbać, troszczyć się o kogoś, o coś
lekceważyćdbać o coś jak pies o piątą nogę
gwizdaćw przenośni; dbać o coś jak pies o piątą nogę
banalizowaćdbać o coś jak pies o piątą nogę , mieć coś w nosie
ZDROWIEnależy o nie dbać
poniewieraćnie dbać o jakąś rzecz
niedbałynie dbający o coś
obojętnynie dbający o kogoś lub coś
lekceważyćnie doceniać, nie dbać
przerywaćnie pozwolić skończyć coś
niecierpliwynie wytrzymały na coś
niegodnynie zasługujący na coś
niezależnienie zważając na coś
przerwaćnie pozwolić skończyć coś
drobiażdżekcoś małego nie istotnego
nieuwaganie zwracanie uwagi na coś
bzduracoś, co nie ma sensu
dezaprobowaćujemnie oceniać coś; nie aprobować
głupstwocoś, co nie ma sensu
przemilczećnic nie odpowiedzieć na coś
podziewaćumieścić coś nie wiadomo gdzie
DYSKUSJAnie podlega jej coś bezspornego
ŻARTYmoże coś zakrawać na nie
podziaćumieścić coś nie wiadomo gdzie
odrzucićnie zgodzić się na coś
przemilczaćnic nie odpowiedzieć na coś
KPINYcoś może na nie zakrawać
odrzucaćnie zgodzić się na coś
przeciwnynie zgadzający się na coś
protestowaćnie zgadzać się na coś
RATYmożna kupić coś na nie
STRATYnieraz spisujemy coś na nie
przemilczećnie zwrócić na coś uwagi
Pustecoś co nie jest pełne
sfuszerowaćzrobić coś nie tak, odstawić fuszerkę
niespodziankacoś, czego się ktoś nie spodziewa
dynkscoś, czego mówiący nie umie nazwać
spatałaszyćzrobić coś nie tak, odstawić fuszerkę
prócznie licząc , wyjąwszy coś lub kogoś
spartolićzrobić coś nie tak, odstawić fuszerkę
nieprzystosowaniegdy ktoś lub coś nie pasuje
NIEWYPAŁcoś, co nie przyniosło pożądanego efektu
dinkscoś, czego mówiący nie umie nazwać
spartaczyćzrobić coś nie tak, odstawić fuszerkę