Hasła do definicji:

nawiasowość, podrzędność, drugorzędność

HasłoOkreślenie hasła
marginesowośćnawiasowość, podrzędność, drugorzędność
lichotadrugorzędność, podrzędność
epizodycznośćdrugorzędność, podrzędność
marginalnośćmarginesowość, drugorzędność, podrzędność
peryferyjnośćprzen. drugorzędność, podrzędność
przeciętnośćprzeciętniactwo, drugorzędność, podrzędność
małośćsłabość, drugorzędność, podrzędność
peryferycznośćprzen. drugorzędność, podrzędność
średniactwotuzinkowość, drugorzędność, podrzędność
przeciętniactwotuzinkowość, drugorzędność, podrzędność