Hasła do definicji:

nawiasowość , podrzędność , drugorzędność

HasłoOkreślenie hasła
marginesowośćnawiasowość , podrzędność , drugorzędność
lichotadrugorzędność , podrzędność
epizodycznośćdrugorzędność , podrzędność
marginalnośćmarginesowość , drugorzędność , podrzędność
peryferyjnośćprzen. drugorzędność , podrzędność
przeciętnośćprzeciętniactwo , drugorzędność , podrzędność
małośćsłabość, drugorzędność, podrzędność
peryferycznośćprzen. drugorzędność , podrzędność
średniactwotuzinkowość , drugorzędność , podrzędność
przeciętniactwotuzinkowość , drugorzędność , podrzędność