Hasła do definicji:

nauka zajmująca się badaniem kultury i języków hetyckich

HasłoOkreślenie hasła
hetytologianauka zajmująca się badaniem kultury i języków hetyckich
afrykanistykanauka zajmująca się badaniem języków, historii i kultury ludów Afryki
bałtologianauka zajmująca się badaniem języków bałtyckich oraz kultury i literatury krajów bałtyckich
indologiaindianistyka; nauka zajmująca się badaniem języków, literatury, historii, sztuki, kultury i religii Indii
indianistykaindologia; nauka zajmująca się badaniem języków, literatury, historii, sztuki, kultury i religii Indii
celtologianauka zajmująca się badaniem języków celtyckich oraz historii, kultury, sztuki i literatury narodów celtyckich
SINOLOGIAnauka zajmująca się badaniem języka, dziejów i kultury Chin
asyriologianauka zajmująca się badaniem kultury duchowej i materialnej ludów Mezopotamii
indoeuropeistykanauka zajmująca się badaniem języków indoeuropejskich
RUNOLOGIAnauka zajmująca się badaniem i odczytywaniem pisma runicznego.
logopedianauka zajmująca się badaniem i korygowaniem wad wymowy
geologianauka zajmująca się badaniem dziejów i budowy Ziemi
runologianauka zajmująca się badaniem i odczytywaniem pisma runicznego
GENETYKAnauka zajmująca się badaniem dziedziczności (i zmienności organizmów)
NUMIZMATYKAnauka zajmująca się badaniem i opisem zabytkowych monet
metalogikanauka zajmująca się badaniem teorii w logice i matematyce
annalistykadział historii, nauka zajmująca się badaniem roczników i kronik.
parazytologianauka zajmująca się badaniem pasożytów i pasożytnictwa w przyrodzie
nefrologianauka zajmująca się badaniem budowy nerek, ich fizjologii i patologii
meteorologianauka zajmująca się badaniem zjawisk i procesów zachodzących w atmosferze ziemskiej
agrochemianauka zajmująca się badaniem żyzności gleby i zagadnieniami wyżywienia; chemia rolna
socjobiologianauka zajmująca się badaniem biologicznych podstaw zachowań społecznych zwierząt i ludzi
histochemianauka zajmująca się badaniem lokalizacji poszczególnych enzymów w tkankach roślinnych i zwierzęcych
inkunabulistykanauka zajmująca się bibliograficznym i typograficznym badaniem inkunabułów oraz historią; XV-wiecznego drukarstwa
materiałoznawstwonauka zajmująca się badaniem właściwości mechanicznych, fizycznych i chemicznych różnych materiałów w celu ich racjonalnego wykorzystania
radiochemianauka zajmująca się badaniem właściwości chemicznych i fizykochemicznych izotopów promieniotwórczych oraz badaniem procesów chemicznych związanych z przemianami jądrowymi
bionikanauka zajmująca się badaniem budowy i zasad działania organizmów żywych w celu wykorzystania uzyskanych wyników do budowy urządzeń technicznych
ergonomianauka zajmująca się badaniem warunków pracy, przystosowaniem środowiska pracy, maszyn i urządzeń technicznych do właściwości fizycznych i psychicznych człowieka