Hasła do definicji:

nauka zajmująca się badaniem kultury duchowej i materialnej ludów Mezopotamii

HasłoOkreślenie hasła
asyriologianauka zajmująca się badaniem kultury duchowej i materialnej ludów Mezopotamii
afrykanistykanauka zajmująca się badaniem języków, historii i kultury ludów Afryki
hetytologianauka zajmująca się badaniem kultury i języków hetyckich
SINOLOGIAnauka zajmująca się badaniem języka, dziejów i kultury Chin
bałtologianauka zajmująca się badaniem języków bałtyckich oraz kultury i literatury krajów bałtyckich
indianistykaindologia; nauka zajmująca się badaniem języków, literatury, historii, sztuki, kultury i religii Indii
indologiaindianistyka; nauka zajmująca się badaniem języków, literatury, historii, sztuki, kultury i religii Indii
celtologianauka zajmująca się badaniem języków celtyckich oraz historii, kultury, sztuki i literatury narodów celtyckich