Hasła do definicji:

naszpikować, polokować, ulokować

HasłoOkreślenie hasła
wetknąćnaszpikować, polokować, ulokować
powtykaćpolokować, ulokować
poumieszczaćpolokować, ulokować
powstawiaćwpakować, polokować, ulokować
umiejscowićulokować, rozlokować, polokować
wstawićwpakować, polokować, ulokować
rozlokowaćpolokować, ulokować, rozmieścić
rozmieścićulokować, rozlokować, polokować
poodkładaćpolokować, ulokować, porozmieszczać
poustawiaćulokować, rozlokować, polokować