Hasła do definicji:

nasycony węglowodór alicykliczny

HasłoOkreślenie hasła
dekalinanasycony węglowodór alicykliczny
DEKALINAnasycony węglowodór alicykliczny.
cykloheksanwęglowodór alicykliczny bezbarwna, łatwo palna ciecz występująca w niektórych gatunkach ropy naftowej
etanwęglowodór nasycony
oktanwęglowodór nasycony
pinancykliczny węglowodór nasycony
pentanalifatyczny węglowodór nasycony
alkanwęglowodór nasycony,parafina
alkanalifatyczny węglowodór nasycony
adamantannasycony tricykliczny węglowodór
ALKANwęglowodór nasycony; parafina
nomannasycony węglowodór alifatyczny
cetanwęglowodór nasycony, składnik ropy
DEKANwęglowodór nasycony po nonanie
etanwęglowodór alifatyczny nasycony, alkan
izoprenwęglowodór nasycony do produkcji kauczuku
cykloparafinacykloalkan, zw. org., węglowodór nasycony
cykloalkancykloparafina, zw. org., węglowodór nasycony
cykloheksanwęglowodór nasycony, bezbarwna, łatwo palna ciecz
heksanC6H14, - nasycony węglowodór acykliczny, składnik benzenu
cetanheksadekan, nasycony węglowodór alifatyczny, składnik ropy naftowej
nonannasycony węglowodór alifatyczny, występuje w ropie naftowej
nonannasycony węglowodór alifatyczny występujący w ropie naftowej
pentanalifatyczny węglowodór nasycony występujący w ropie naftowej
heptanwęglowodór nasycony stosowany do oznaczania liczby oktanowej paliw
etanalifatyczny węglowodór nasycony, gaz palny, bezwonny i bezbarwny
OKTANC8H18, alifatyczny węglowodór nasycony (między heptanem a nonanem)
butannasycony węglowodór alifatyczny, bezbarwny gaz występujący w ropie naftowej
pentanalifatyczny węglowodór nasycony o pięciu atomach węgla w cząsteczce
propannasycony węglowodór alifatyczny, bezwonny, palny gaz występujący w ropie naftowej
pinandwupierścieniowy terpenowy węglowodór nasycony mający dwa izomery geometryczne, stosowany w syntezie chemicznej
ETANwęglowodór nasycony (alkan), gaz palny występujący w ropie naftowej i gazie ziemnym
heksanwęglowodór nasycony, bezbarwna lotna ciecz nierozpuszczalna w wodzie, stosowany m.in. jako rozpuszczalnik
metanwęglowodór nasycony z grupy parafin, bezwonny, bezbarwny gaz, tworzy z tlenem mieszaniny wybuchowe
adamantanwęglowodór nasycony, którego atomy węgla mają taki sam układ przestrzenny jak w krysztale diamentu
heptannasycony węglowodór łańcuchowy, ciecz lotna, łatwo palna, nierozpuszczalna w wodzie, stosowana jako wzorzec do oznaczania liczby atomowej