Hasła do definicji:

narzędzie do młócenia zboża, prymitywne

HasłoOkreślenie hasła
cepnarzędzie do młócenia zboża, prymitywne
korbaczNarzędzie rolnicze do młócenia zboża
CEPręczne narzędzie do młócenia (zboża)
CEPYdawniej używane do młócenia zboża (młocki)
wiatrakurządzenie ze śmigami do młócenia zboża
tribulumurządzenie do młócenia zboża stosowane przez Rzymian
młockarniamaszyna rolnicza do młócenia zboża, lnu, roślin strączkowych
młocarniamaszyna rolnicza do młócenia zboża, lnu, roślin strączkowych
młocarkamaszyna rolnicza do młócenia zboża, lnu, roślin strączkowych