Hasła do definicji:

należy do organizacji

HasłoOkreślenie hasła
członeknależy do organizacji
członeknależy do organizacji, partii
członeknależy do jakieś organizacji
przystąpienieakces do organizacji
członkostwoprzynależność do organizacji
akcesprzystąpienie do organizacji
AKCESprzystąpienie do czegoś (organizacji)
akceschęć przystąpienia do organizacji
AKCESzgłoszenie chęci wstąpienia do organizacji
wpisoweopłata wnoszona przez wstępującego do organizacji
kandydaturaubieganie się o przyjęcie do organizacji
afiliacjaprzyjęcie jakiejś organizacji do działającego już stowarzyszenia
hakatystaczłonek organizacji niemieckiej założonej w 1894 r. do tępienia polskości
legitymacjadowód stwierdzający tożsamość osoby, jej miejsce pracy, zawód, przynależność do organizacji
operatorinstytucja komercyjna uprawniona do organizacji sieci telefonii komórkowej na danym terenie
schizmatykczłowiek należący do grupy, która oddzieliła się od dotychczasowej organizacji kościelnej
AFILIACJAprzyjęcie jakiejś osoby lub organizacji do działającego już stowarzyszenia, włączenie do rodziny.
misjaprzedstawicielstwo jakiegoś państwa lub organizacji wysłane do innego kraju w jakimś specjalnym celu
kumoterstwowzajemne popieranie się ludzi związanych pokrewieństwem, zażyłością, przynależnością do określonej grupy, organizacji itp.
akredytacjaakredytowanie, oficjalne uprawnienie przedstawiciela dyplomatycznego, do pełnienia jego funkcji przy obcym rządzie lub organizacji międzynarodowej
CemalPasa Ahmed, 1872-1922, turecki oficer i polityk, należał do organizacji młodoturków, 1913-18 rządził Turcją w triumwiracie