Hasło do krzyżówki:

nakrycie głowy biskupa

HasłoOkreślenie hasła
infułanakrycie głowy biskupa
MITRAliturgiczne nakrycie głowy biskupa
infułaliturgiczne nakrycie głowy biskupa
INFUŁA(liturgiczne) nakrycie głowy biskupa; mitra
INFUŁATmoże nosić nakrycie głowy biskupa, ale nim nie jest
INFUŁATnosi nakrycie głowy biskupa, ale nim (biskupem) nie jest