Hasła do definicji:

najsłynniejszym był Arystoteles