Hasła do definicji:

naciągnąć, ponaciągać, oszkapić

HasłoOkreślenie hasła
ołgaćnaciągnąć, ponaciągać, oszkapić
okłamaćnaciągnąć, ponaciągać, oszkapić
okpićnaciągnąć, ponaciągać, bujnąć
oszukaćzwieść, naciągnąć, ponaciągać
wykantowaćnabrać, naciągnąć, ponaciągać
powkładaćponaciągać, naciągnąć, wdziać
nasunąćnaciągnąć, ponaciągać, wciągnąć
obełgaćzwieść, naciągnąć, ponaciągać
okantowaćnabrać, naciągnąć, ponaciągać
ocyganićnaciągnąć, ponaciągać, okpić
sfałszowaćprzekłamać, naciągnąć, ponaciągać