Hasła do definicji:

nabrać, naciągnąć, ponaciągać

HasłoOkreślenie hasła
wykantowaćnabrać, naciągnąć, ponaciągać
okantowaćnabrać, naciągnąć, ponaciągać
sfałszowaćprzekłamać, naciągnąć, ponaciągać
nasunąćnaciągnąć, ponaciągać, wciągnąć
powkładaćponaciągać, naciągnąć, wdziać
obełgaćzwieść, naciągnąć, ponaciągać
ocyganićnaciągnąć, ponaciągać, okpić
okłamaćnaciągnąć, ponaciągać, oszkapić
okpićnaciągnąć, ponaciągać, bujnąć
oszukaćzwieść, naciągnąć, ponaciągać
ołgaćnaciągnąć, ponaciągać, oszkapić