Hasła do definicji:

nabić kogoś w butelkę

HasłoOkreślenie hasła
przechytrzyćnabić kogoś w butelkę
wykolegowaćnabić kogoś w butelkę
okpićnabić kogoś w butelkę
oszukaćnabić kogoś w butelkę, zrobić z kogoś balona
odrwićwystrychnąć kogoś na dudka, nabić kogoś w butelkę
wykołowaćnabić kogoś w butelkę, zrobić z kogoś balona
okłamaćnabić kogoś w butelkę, zrobić z kogoś balona
okantowaćnabić kogoś w butelkę, zrobić z kogoś balona
wykantowaćnabić kogoś w butelkę, zrobić z kogoś balona
oszkapićnabić kogoś w butelkę, zrobić z kogoś balona
wyrolowaćnabić kogoś w butelkę, zrobić z kogoś balona
oszwabićnabić kogoś w butelkę, zrobić z kogoś balona
ocyganićnabić kogoś w butelkę, zrobić z kogoś balona
wymanewrowaćnabić kogoś w butelkę, zrobić z kogoś balona
zbujaćnabić kogoś w butelkę, zrobić z kogoś balona
otumanićnabić kogoś w butelkę, zrobić z kogoś balona
oszachrowaćnabić kogoś w butelkę, zrobić z kogoś balona
wykiwaćnabić kogoś w butelkę, zrobić z kogoś balona
ołgaćnabić kogoś w butelkę, zrobić z kogoś balona
kiwnąćnabić kogoś w butelkę , zrobić jelenia z kogoś
zbałamucićnabić kogoś w butelkę, zrobić komuś wodę z mózgu
podejśćnabić kogoś w butelkę, zrobić komuś wodę z mózgu
naciąćwystawić kogoś (rufą lub tyłem) do wiatru , nabić kogoś w butelkę
nabraćwystawić kogoś (rufą lub tyłem) do wiatru , nabić kogoś w butelkę