Hasła do definicji:

naśladować kogoś w sposób komiczny, złośliwy