Hasła do definicji:

naładować

HasłoOkreślenie hasła
naładowywaćnaładować
wtłoczyćnaładować, nabić
natchnąćnaładować, pobudzić
stłoczyćnaładować, zbić
powypychaćnaładować, napakować
powpychaćnawalić, naładować
wepchnąćnawalić, naładować
wepchaćnawalić, naładować
natłoczyćnałożyć, naładować, napakować
wpakowaćnapakować, władować, naładować
pozapełniaćponapychać, napchać, naładować
napełnićnaładować, nabić, napchać
zapłodnićrozpalić, naładować, zaanimować
nawpychaćnawalić, nałożyć, naładować
utkaćnapakować, naładować, wyładować
ponapychaćnawalić, naładować, wyładować
nawalićwsypać, nasypać, naładować
poupychaćnaładować, stłoczyć, wtłoczyć
natkaćnaładować, nałożyć, nawalić
wypełnićwypakować, napakować, naładować
upchnąćnaładować, nakłaść, natkać
upchaćnaładować, nakłaść, natkać
zapełnićponapychać, napchać, naładować
uskrzydlićuaktywnić, podbudować, naładować
nakłaśćnawalić, naładować, władować
władowaćpot. naładować, załadować, wpakować
załadowaćnp. karabin: naładować, zarepetować
nabićnapchać, natłoczyć, nawalić, naładować
napchaćnapakować, wypakować, naładować, wyładować
wypakowaćpot. naładować, wypchać, napchać
napakowaćwypakować, naładować, władować, nakłaść
nałożyćnakłaść, ponakładać, położyć, umieścić, ułożyć, naładować
nachapaćnabić, naładować, napchać, wypchać kabzę lub kieszenie