Hasła do definicji:

na paliwo

HasłoOkreślenie hasła
tankna paliwo
bakna paliwo
ropasurowiec na paliwo
cysternazbiornik na paliwo
tankna płynne paliwo
bakpojemnik na paliwo
bakna płynne paliwo
bakzbiornik na paliwo
baczekmały zbiornik na paliwo
bunkrowaćprzyjmować na statek paliwo
BAKIsamochodowe zbiorniki na paliwo
kanisterprzenośny zbiornik na paliwo
rafinerpracownik zakładu przerobu ropy naftowej na paliwo
bunkierpomieszczenie na statku na paliwo stałe lub płynne
DYSTRYBUTORzbiornik na stacji benzynowej, z którego czerpie się paliwo
bunkierwoda i paliwo płynne lub stałe znajdujące się na statku przeznaczone na jego własny użytek
bunkrowiecniewielki statek przystosowany do zaopatrywania innych statków w paliwo płynne lub stałe w portach albo na redach