Hasło do krzyżówki:

muzyczna klamra

HasłoOkreślenie hasła
akoladaklamra muzyczna
aklodaklamra muzyczna
AKOLADAmuzyczna klamra spinająca pięciolinie
kotwaklamra, ankra
ankraklamra budowlana
nawiasmatematyczna klamra
szaklaklamra okrętowa
zaponadawna klamra
szeklażeglarska klamra
szeklazakręcana klamra
klinczbokserska klamra
PASskórzany z klamrą
szeklaklamra z żaglówki
pasekskórzany z klamrą
akoladaklamra łącząca pięciolinie
SZEKLAklamra łącząca liny
uchwytklamra, klips, żabka
sprzączkaklamra u pasa
ankraklamra spinająca mury
żabkaklamra przy karniszu
ankraklamra wzmacniająca mury
ankraklamra łącząca mury
szeklaomega jako klamra
klamerkazdrobnienie od: klamra
kotewklamra wzmacniająca konstrukcję budynku
ankraklamra do spinania murów
unifikatorprzen. zwornik, łącznik, klamra
zapinkazankiel, klamra lub brosza
ankradawniej klamra u pasa
klamrowaniespinanie klamrą, opatrywanie klamrami
klamerkamała klamra, zapinka, sprzączka
akoladaklamra w utworach muzycznych
zaponazankiel, klamra lub brosza
zaponadawna ozdobna klamra lub brosza
zankielzapona, zapinka, klamra lub brosza
AKOLADApionowa klamra w notacji muzycznej.
klinczniezgodna z przepisami klamra bokserska
ANKRAklamra wzmacniająca nadwątlone (spękane) mury
szekielmetalowa klamra do łączenia elementów takielunku
akoladaklamra łącząca początki pięciolinii w wielogłosowych utworach muzycznych