Hasła do definicji:

muza poezji epickiej

HasłoOkreślenie hasła
Kaliopemuza poezji epickiej (tabliczki i rylec, ewentualnie zwój)
Kalliopemuza, opiekunka poezji epickiej, "Mająca Piękny Głos", matka Orfeusza
Homerojciec poezji epickiej
muzaKaliope, opiekunka poezji, zwłaszcza epickiej, filozofii i retoryki, atrybuty: tabliczka i rylec
Eratomuza poezji
Eratomuza poezji miłosnej
Kaliopemuza poezji epicznej
Eratomuza miłosnej poezji
POLIHYMNIAmuza poezji chóralnej
Eratomuza poezji miłosnej (lira)
Euterpemuza poezji lirycznej (aulos)
KALIOPEmuza, opiekunka poezji epicznej
Eratogrecka muza poezji miłosnej
Euterpemuza poezji lirycznej (atrybut aulos)
Eratogrecka muza, opiekunka poezji miłosnej
Polihymniamuza poezji chóralnej (zwykle bez atrybutów)
EUTERPEmuza poezji lirycznej (i gry na flecie)
TaliaTaleja; grecka muza komedii i poezji pasterskiej, opiekująca się także zasiewami i hodowlą