Hasła do definicji:

muza astronomii

HasłoOkreślenie hasła
Uraniamuza astronomii
Uraniamuza, opiekunka astronomii
Uraniamuza astronomii i geometrii
Uraniamuza astronomii (cyrkiel i glob)
MUZAastronomii
dyskakrecyjny w astronomii
diastazySatelita Astronomii Podczerwieni
Irassatelita Astronomii Podczerwieni
astrofizykanajobszerniejszy dział współczesnej astronomii
PLANETARIUMobiekt do nauki astronomii
astronomspecjalista w zakresie astronomii
parsekjednostka długości w astronomii
astrometriaastronomia pozycyjna, dział astronomii
parsekjednostka długości w astronomii.
radiosekstansurządzenie radiowe używane w astronomii
astrofotografiafotografia astronomiczna, metoda obserwacyjna astronomii
megaparsekjednostka miary długości w astronomii
parsekjednostka długości używana w astronomii
Barnardpionier zastosowania fotografii w astronomii
astrofizykanauka na pograniczu fizyki i astronomii
deferentdawniej w astronomii: główne koło orbitalne
syzygiaw astronomii: łączna nazwa koniunkcji i opozycji
Uhurupierwszy amerykański satelita poświęcony wyłącznie astronomii rentgenowskiej
areografiadziedzina astronomii zajmująca się badaniami planety Mars
kosmografiazbiór wiadomości z astronomii, geografii, geologii, meteorologii
astrochemiadział astronomii badający skład chemiczny ciał niebieskich
selenografiadział astronomii zajmującego się opisem powierzchni Księżyca
muzaUrania - opiekunka astronomii, atrybuty globus astralny i cyrkiel
astrospektroskopiadział astronomii zajmujący sie badaniem widm ciał niebieskich
kwadrantw astronomii: dawne narzędzie do wyznaczania położenia gwiazd
Nelchaelupadły anioł, zajmujący się w piekle nauczaniem astronomii, matematyki
SELENOGRAFIAdział astronomii (o Księżycu) zajmujący się opisem powierzchni Księżyca
gnomonikadawniej dział astronomii obejmujący teorię i sztukę budowania zegarów słonecznych
SELENOGRAFIAdział astronomii zajmujący się opisem powierzchni Księżyca i opracowaniem jego map.
EUKLIDESmatematyk grecki z IV/III w. p.n.e., autor dzieł z geometrii, optyki, astronomii
astrometrianajstarszy dział astronomii, obejmuje metody określania położeń i ruchów ciał niebieskich, współrzędnych geograficznych i rachuby czasu
radioastronomiadział astronomii obejmujący obserwacje promieniowania radiowego ciał astronomicznych oraz badania obiektów astronomicznych za pomocą odbitych od nich fal radiowych emitowanych z Ziemi
ekwanspołożony poza środkiem głównego koła orbitalnego punkt względem którego ruch ciała odbywa się z jednostajną prędkością kątową (pojęcie wprowadzone do astronomii przez Ptolemeusza)