Hasła do definicji:

monizm jest przeciwstawnym poglądem do dualizmu i pluralizmu

HasłoOkreślenie hasła
monizmmonizm jest przeciwstawnym poglądem do dualizmu i pluralizmu