Hasła do definicji:

moneta w dawnej Polsce

HasłoOkreślenie hasła
tynfmoneta w dawnej Polsce
półgroszmoneta bita w dawnej Polsce
półtoraksrebrna moneta bita w dawnej Polsce
denardrobna moneta zdawkowa używana w dawnej Polsce
imperialzłota moneta w dawnej Rosji
acanpan w dawnej Polsce
wieśniakchłop w dawnej Polsce
prawokardynalne w dawnej Polsce
kamesdostojnik w dawnej Polsce
mytocło w dawnej Polsce
PODSKARBIminister finansów w dawnej Polsce
ŻUPAkopalnia soli w dawnej Polsce
podskarbiw dawnej Polsce zarządzał skarbem
deputatw dawnej Polsce członek trybunału
rokiposiedzenie sądu w dawnej Polsce
SYNDYKw dawnej Polsce urzędnik miejski
podkanclerzw dawnej Polsce wysoki urzędnik
KOMESzarządca prowincji w dawnej Polsce
WŁODARZEw dawnej Polsce zarządcy dworscy
podkanclerzyw dawnej Polsce wysoki urzędnik
skartabellatw dawnej Polsce: szlachectwo niepełne
sarmatyzmformacja kulturowa w dawnej Polsce
rontpatrol wojskowy w dawnej Polsce
PODCZASZYkiper króla w dawnej Polsce
MINCERZw dawnej Polsce pracownik mennicy
senatrada królewska w dawnej Polsce
SZOSpodatek mieszczan w dawnej Polsce
ROKIposiedzenia sądowe w dawnej Polsce
pobórw dawnej Polsce podatek gruntowy
syndykw dawnej Polsce: urzędnik miejski
ordatatarskie wojsko w dawnej Polsce
łanowepodatek gruntowy w dawnej Polsce
Wojskiw dawnej Polsce urzędnik ziemski
ROKIkadencje sądowe w dawnej Polsce
podstolitytuł honorowy w dawnej Polsce
uzualiściwędrowni muzykanci w dawnej Polsce
dymw dawnej Polsce określenie domu mieszkalnego
BUŁAWAw dawnej Polsce symbol władzy hetmańskiej
żupaw dawnej Polsce kopalnia, głównie soli
JURGIELTw dawnej Polsce żołd wyższych dowódców
wilkierzustawa rady miejskiej w dawnej Polsce
uniwersałkrólewski akt prawny w dawnej Polsce
władykaw dawnej Polsce: władca, pan, zwierzchnik
serzynektanie, niefarbowane płótno w dawnej Polsce
koniuszyw dawnej Polsce: zarządca królewskich stadnin
Stróżaw dawnej Polsce obowiązek pilnowania grodu
rajcaw dawnej Polsce urzędował w ratuszu
chorążyziemski tytuł honorowy w dawnej Polsce
rejentw dawnej Polsce pomocnik pisarza sądowego
watażkaw dawnej Polsce przywódca Kozaków ukraińskich