Hasła do definicji:

moneta w dawnej Polsce

HasłoOkreślenie hasła
tynfmoneta w dawnej Polsce
półgroszmoneta bita w dawnej Polsce
półtoraksrebrna moneta bita w dawnej Polsce
denardrobna moneta zdawkowa używana w dawnej Polsce
imperialzłota moneta w dawnej Rosji
prawokardynalne w dawnej Polsce
wieśniakchłop w dawnej Polsce
mytocło w dawnej Polsce
kamesdostojnik w dawnej Polsce
acanpan w dawnej Polsce
podkanclerzw dawnej Polsce wysoki urzędnik
SZOSpodatek mieszczan w dawnej Polsce
łanowepodatek gruntowy w dawnej Polsce
KOMESzarządca prowincji w dawnej Polsce
PODCZASZYkiper króla w dawnej Polsce
MINCERZw dawnej Polsce pracownik mennicy
rontpatrol wojskowy w dawnej Polsce
Wojskiw dawnej Polsce urzędnik ziemski
deputatw dawnej Polsce członek trybunału
podkanclerzyw dawnej Polsce wysoki urzędnik
uzualiściwędrowni muzykanci w dawnej Polsce
ROKIposiedzenia sądowe w dawnej Polsce
syndykw dawnej Polsce: urzędnik miejski
ŻUPAkopalnia soli w dawnej Polsce
ordatatarskie wojsko w dawnej Polsce
sarmatyzmformacja kulturowa w dawnej Polsce
ROKIkadencje sądowe w dawnej Polsce
SYNDYKw dawnej Polsce urzędnik miejski
PODSKARBIminister finansów w dawnej Polsce
senatrada królewska w dawnej Polsce
podskarbiw dawnej Polsce zarządzał skarbem
skartabellatw dawnej Polsce: szlachectwo niepełne
WŁODARZEw dawnej Polsce zarządcy dworscy
pobórw dawnej Polsce podatek gruntowy
podstolitytuł honorowy w dawnej Polsce
rokiposiedzenie sądu w dawnej Polsce
władykaw dawnej Polsce: władca, pan, zwierzchnik
dymw dawnej Polsce określenie domu mieszkalnego
Stróżaw dawnej Polsce obowiązek pilnowania grodu
duplaw dawnej Polsce gruntowy podatek nadzwyczajny