Wpisz szukane "Określenie hasła do krzyżówki" w poniższe pole oraz / lub litery "Hasło w krzyżówce" i kliknij "Szukaj"!

Hasła do definicji:

może być na cztery koła

HasłoOkreślenie hasła
napędmoże być na cztery koła
napędbywa na cztery koła
NAPĘD(bywa) na cztery koła
NAPĘDw niektórych autach jest na cztery koła
czekmoże być na okaziciela
pomiarmoże być na oko
pasażermoże być na gapę
turbinamoże być na parę
eksmisjamoże być na bruk
rzucaniemoże być słów na wiatr
laufermoże być zbity na polach
UBEZPIECZENIEmoże być na życie albo od kradzieży
OJCOSTWOmoże być ustalone na podstawie kodu DNA
DANIEmoże być mięsne, jarskie albo na gorąco
modamoże być małpiarska, czyli bezmyślne na czymś wzorowana
Strzybógbóstwo czczone na Rusi (być może władca wiatrów)
prawdopodobniebodajże , być może , wszystko wskazuje na to, że
ODWAGAmoże być cywilna (bez oglądanie się na opinie ogółu)
liczba taksówkowanajmniejsza dodatnia liczba, która może być wyrażona jako suma dwóch sześcianów liczb naturalnych na n różnych sposobów
pokryciezdeponowana w banku kwota stanowiąca własność wystawcy czeku i odpowiadająca wartości, na którą czek został wystawiony lub może być wystawiony
flegmatyzatorsubstancja dodawana do materiału wybuchowego w celu zmniejszenia jego wrażliwości na bodźce mechaniczne, może to być parafina, wazelina, wosk i inne