Hasła do definicji:

minerał z grupy zeolitów, uwodniony glinokrzemian wapnia

HasłoOkreślenie hasła
heulandytminerał z grupy zeolitów, uwodniony glinokrzemian wapnia
chabasytchabazyt, minerał z grupy zeolitów, uwodniony glinokrzemian wapnia, sodu i potasu
chabazytchabasyt, minerał z grupy zeolitów, uwodniony glinokrzemian wapnia, sodu i potasu
analcymminerał z grupy skaleniowców, uwodniony glinokrzemian sodu
anortytglinokrzemian wapnia, minerał z grupy plagioklazów
andrżynminerał z grupy plagiokiazów, glinokrzemian sodu i wapnia
laumontytminerał, uwodniony glinokrzemian wapnia
desminminerał, uwodniony glinokrzemian wapnia
epistilbitminerał, uwodniony glinokrzemian wapnia
skolecytminerał, uwodniony glinokrzemian wapnia
mezolitminerał, uwodniony glinokrzemian sodu i wapnia
phillipsytminerał, uwodniony glinokrzemian potasu i wapnia
klinoptilolitminerał, uwodniony glinokrzemian sodu, potasu i wapnia
mordenitminerał, uwodniony glinokrzemian wapnia, potasu i sodu
stilbitdesmin; minerał, uwodniony glinokrzemian wapnia i sodu
filipsytminerał z grupy zeolitów
desminMinerał z grupy zeolitów
stilbitminerał z grupy zeolitów
epistilbitminerał z gromady krzemianów, zaliczany do grupy zeolitów
ortoklazglinokrzemian potasu, minerał z grupy skaleni
paragonitminerał z grupy łyszczyków, glinokrzemian sodu i glinu
biotytminerał z grupy łyszczyków, glinokrzemian magnezu, żelaza, manganu i potasu
lepidolitminerał z grupy łyszczyków, glinokrzemian potasu i litu, zwykle czerwony lub fioletowy