Hasła do definicji:

miejsce zwycięstwa Napoleona w 1805 r

HasłoOkreślenie hasła
Ulmmiejsce zwycięstwa Napoleona w 1805 r
Austerlitzmiasto na Morawach, miejsce zwycięstwa Napoleona I nad armią austriacko-rosyjską Franciszka II i Aleksandra I w r. 1805
TRAFALGARmiejsce słynnej bitwy floty admirała Nelsona w 1805 r.
Mukden(obecnie Szenjang, miasto w Chinach), miejsce największej bitwy rosyjsko-japońskiej (1805 r) zakończonej klęską Rosjan
Ulmmiejsce napoleońskiej bitwy z 1805 r.
Aduamiejsce zwycięstwa Etiopczyków nad Włochami w 1896 r
Byczynamiejsce zwycięstwa J. Zamojskiego nad arcyksięciem austriackim Maksymilianem w 1588 r.
CEDYNIAmiejsce zwycięstwa Mieszka I w 972 r. (nad wojskiem margrabiego saskiego Hodona)