Hasła do definicji:

mieć, rozciągać, roztaczać lub sprawować nad czymś opiekę

HasłoOkreślenie hasła
kultywowaćmieć, rozciągać, roztaczać lub sprawować nad czymś opiekę
dozorowaćmieć (rozciągać, roztaczać) sprawować nad czymś nadzór (opiekę)
hołubić(mieć,rozciągać,roztaczać) sprawować nad czymś (kimś) nadzór (opiekę)
nadzorowaćmieć, rozciągać, roztaczać, sprawować nad czymś(kimś)nadzór (opiekę)
matkować(mieć, rozciągać, roztaczać, sprawować) nad czymś(kimś) nadzór, opiekę