Hasło do krzyżówki:

miasto z obrazów El Greco

HasłoOkreślenie hasła
TOLEDOmiasto z obrazów El Greco
Widok Toledoobraz El Greco z 1610 roku
Ekstaza świętego Franciszkaobraz El Greco z 1578 roku
Męczeństwo świętego Maurycegoobraz El Greco z 1577 roku
Obnażenie z szatobraz El Greco z 1579 roku
Pogrzeb hrabiego Orgazaobraz El Greco z 1588 roku