Hasła do definicji:

miasto w woj.małoposkim,z kopalnią węgla kamiennego i kamieniołomami dolomitu

HasłoOkreślenie hasła
Libiążmiasto w woj.małoposkim,z kopalnią węgla kamiennego i kamieniołomami dolomitu