Hasła do definicji:

miasto na Białorusi, w obwodzie mińskim.

HasłoOkreślenie hasła
Smolewiczemiasto na Białorusi, w obwodzie mińskim.
Łohojskmiasto na Białorusi, w obwodzie mińskim.
Fanipalmiasto na Białorusi w obwodzie mińskim
uzdamiasto na Białorusi w obwodzie mińskim
Zasławmiasto na Białorusi, w obwodzie mińskim.
czerwieńmiasto na Białorusi w obwodzie mińskim
Krupkimiasto na Białorusi, w obwodzie mińskim.
Miadziołmiasto na Białorusi, w obwodzie mińskim.
Soligorskmiasto na Białorusi, w obwodzie mińskim
Lubańmiasto na Białorusi, w obwodzie mińskim.
Kopylmiasto na Białorusi w obwodzie mińskim
Mołodecznemiasto na Białorusi, w obwodzie mińskim.
Marina... Horka : miasto na Białorusi, w obwodzie mińskim.
DorogiStare ... : miasto na Białorusi w obwodzie mińskim
Żodzinomiasto na Białorusi, w obwodzie mińskim, nad Plisą
Wołożynmiasto na Białorusi w obwodzie mińskim, nad Wołożynką
Wilejkamiasto w obwodzie mińskim Białorusi
Dziczkiwieś na Białorusi, w obwodzie i w rejonie mińskim, w sielsowiecie Pietryszki
NieświeżNiaswiż, miasto na Białorusi, w obw. mińskim
NiaswiżNieśwież, miasto na Białorusi, w obw. mińskim
Jelskmiasto na Białorusi w obwodzie homelskim
Kliczewmiasto na Białorusi, w obwodzie mohylewskim.
Żytkowiczemiasto na Białorusi w obwodzie homelskim.
Kościuszkowicemiasto na Białorusi, w obwodzie mohylewskim.
Tołoczynmiasto na Białorusi w obwodzie witebskim.
Świetłohorskmiasto na Białorusi w obwodzie homelskim.
Czausymiasto na Białorusi, w obwodzie mohylewskim.
Łuniniecmiasto na Białorusi w obwodzie brzeskim
Rzeczycamiasto na Białorusi w obwodzie homelskim
Kirowskmiasto na Białorusi, w obwodzie mohylewskim,
Dobruszmiasto na Białorusi w obwodzie homelskim.
Zdzięciołmiasto na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim
Czeczerskmiasto na Białorusi w obwodzie homelskim.
Małorytamiasto na Białorusi w obwodzie brzeskim
Lachowiczemiasto na Białorusi w obwodzie brzeskim
Żabinkamiasto na Białorusi, w obwodzie brzeskim.
Klimowiczemiasto na Białorusi, w obwodzie mohylewskim.
Turówmiasto na Białorusi w obwodzie homelskim
Miorymiasto na Białorusi w obwodzie witebskim.
Stolinmiasto na Białorusi w obwodzie brzeskim
Rohaczówmiasto na Białorusi w obwodzie homelskim.
Brzozówkamiasto na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim
Iwacewiczemiasto na Białorusi w obwodzie brzeskim.
Kalinkowiczemiasto na Białorusi w obwodzie homelskim.
Siennomiasto na Białorusi w obwodzie witebskim
Pińskmiasto w obwodzie brzeskim, na Białorusi
Narowlamiasto na Białorusi w obwodzie homelskim.
Czaśnikimiasto na Białorusi w obwodzie witebskim.
Czerykówmiasto na Białorusi w obwodzie mohylewskim
mostymiasto na Białorusi w obwodzie grodzieńskim